Contabilitate in partida simpla

Contabilitate in partida simpla

Intocmim listele lunare de plata a intretinerii , statele de plata, situatia soldurilor si toate registrele si formularele specifice activitatii de contabilitate , prevazute de reglementarile legale in vigoare

Intocmim si depunem toate rapoartele si declaratiile fiscale, obligatii ale Asociatiei de Proprietari.

Lucram corect si transparent.Folosim programe informatice moderne pentru ca va ofera acces permanent la cheltuielile Asociatiei si la modul de repartizare, prin spatiul virtual personal dedicat fiecarui proprietar, presedinte al asociatiei sau cenzor.

Contactati-ne

GDPR

Ne puteti contacta prin oricare din modalitatile puse la dispozitie

Pentru asociatiile de proprietari din Bucuresti
0720 221 501
0742 082 427

Pentru asociatiile de proprietari din Popesti Leordeni
0728 446 449

 

test@email.com